CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN - THAN ĐÔNG BẮC

Địa chỉ : 161A ( số cũ 70) Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 6297 2378 Fax : 028 6297 2377

Website : http://dongbacjsc.com

Lịch công tác


                Thứ Tư, ngày 27 tháng 9


   1.Kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh Kho than Đồng Nai và nắm tình hình các Dự án của Công ty trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Chi nhánh Kho than Đồng Nai.

        - Phụ trách: Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

 

 2. Kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức cung cấp Than Indonexia cho các khách hàng của Công ty ở phía Bắc.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn phòng Công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Đại úy Trần Xuân Vạn - Giám đốc Công ty.

 

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong chuẩn bị và tổ chức phát quà Tết Trung thu năm 2017 cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty.

        - Thời gian: 07h30 đến 11h30.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quân - Phó giám đốc Công ty.

 

4. Chỉ đạo, tổ chức việc chuẩn bị cung cấp Than Indonexia cho các khách hàng của Công ty ở phía Bắc của Chi nhánh Kho than Đồng Nai.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Chi nhánh Kho than Đồng Nai.

        - Phụ trách: Đ/c Trung tá Hoàng Thế Hùng - Phó Giám đốc Công ty.

 

5. Chỉ đạo, theo dõi các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD theo kế hoạch đã xác định.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Đỗ Đình Xuân Trường - Trưởng phòng Kế hoạch.

 

6. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chuẩn bị làm báo cáo kết quả SXKD trong tháng 9 năm 2017.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Trần Ngọc Tân - Phó phòng Kế hoạch.​​​​​​​

 

7. Chỉ đạo, hiệp đồng và theo dõi các đơn vị tổ chức kinh doanh Than theo kế hoạch đã xác định.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Thu - Phó phòng Kế hoạch.​​​​​​​

 

8. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát quân số, lập danh sách phát quà Tết Trung thu năm 2017 cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty.

        - Thời gian: 07h30 đến 11h30.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách:   Đ/c Trung tá Lại Hữu Thành - Trưởng phòng Chính trị.​​​​​​​

 

9. Chuẩn bị các tài liệu có liên quan và danh sách đảng viên của Doanh nghiệp để cung cấp cho UBND Quân Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

        - Thời gian: Từ ngày 27/9/2017 đến 30/9/2017.​​​​​​​

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách:  Đ/c Thân Văn Kỷ - Trưởng phòng TCLĐ-TL.

 

10. Chỉ đạo làm việc các ngân hàng trong bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Đại úy Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.

 

11. Chỉ đạo và tổ chức việc thu hồi công nợ của các khách hàng theo kế hoạch.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Thiếu tá Nguyễn Kim Khuê  - Phó phòng Tài chính - Kế toán.​​​​​​​

 

12. Chỉ đạo việc củng cố, hoàn thiện hồ sơ thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại đơn vị.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Xí nghiệp khai thác đá Bình Thuận.​​​​​​​

        - Phụ trách: Đ/c Trần Văn Thọ - Giám đốc Xí nghiệp.​​​​​​​

 

13. Chăm sóc khách hàng mua Than đá khu vực miền Tây.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Các khách hàng.​​​​​​​

        - Phụ trách: Đ/c Nguyễn Ngọc Hải - Nhân viên kinh doanh Phòng Kế hoạch.​​​​​​​

 

14. Theo dõi hoạt động của Camera tại các đơn vị.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Nguyễn Đức Ba - Nhân viên Phòng Chính trị.

 

 

 

 

               

hình ảnh sự kiện