CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN - THAN ĐÔNG BẮC

Địa chỉ : 161A ( số cũ 70) Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 6297 2378 Fax : 028 6297 2377

Website : http://dongbacjsc.com

Lịch công tác


                Thứ Tư, ngày 27 tháng 9


   1.Kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh Kho than Đồng Nai và nắm tình hình các Dự án của Công ty trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Chi nhánh Kho than Đồng Nai.

        - Phụ trách: Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

 

 2. Kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức cung cấp Than Indonexia cho các khách hàng của Công ty ở phía Bắc.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn phòng Công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Đại úy Trần Xuân Vạn - Giám đốc Công ty.

 

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong chuẩn bị và tổ chức phát quà Tết Trung thu năm 2017 cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty.

        - Thời gian: 07h30 đến 11h30.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quân - Phó giám đốc Công ty.

 

4. Chỉ đạo, tổ chức việc chuẩn bị cung cấp Than Indonexia cho các khách hàng của Công ty ở phía Bắc của Chi nhánh Kho than Đồng Nai.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Chi nhánh Kho than Đồng Nai.

        - Phụ trách: Đ/c Trung tá Hoàng Thế Hùng - Phó Giám đốc Công ty.

 

5. Chỉ đạo, theo dõi các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD theo kế hoạch đã xác định.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Đỗ Đình Xuân Trường - Trưởng phòng Kế hoạch.

 

6. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chuẩn bị làm báo cáo kết quả SXKD trong tháng 9 năm 2017.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Trần Ngọc Tân - Phó phòng Kế hoạch.​​​​​​​

 

7. Chỉ đạo, hiệp đồng và theo dõi các đơn vị tổ chức kinh doanh Than theo kế hoạch đã xác định.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Thu - Phó phòng Kế hoạch.​​​​​​​

 

8. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát quân số, lập danh sách phát quà Tết Trung thu năm 2017 cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty.

        - Thời gian: 07h30 đến 11h30.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách:   Đ/c Trung tá Lại Hữu Thành - Trưởng phòng Chính trị.​​​​​​​

 

9. Chuẩn bị các tài liệu có liên quan và danh sách đảng viên của Doanh nghiệp để cung cấp cho UBND Quân Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

        - Thời gian: Từ ngày 27/9/2017 đến 30/9/2017.​​​​​​​

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách:  Đ/c Thân Văn Kỷ - Trưởng phòng TCLĐ-TL.

 

10. Chỉ đạo làm việc các ngân hàng trong bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Đại úy Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.

 

11. Chỉ đạo và tổ chức việc thu hồi công nợ của các khách hàng theo kế hoạch.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Thiếu tá Nguyễn Kim Khuê  - Phó phòng Tài chính - Kế toán.​​​​​​​

 

12. Chỉ đạo việc củng cố, hoàn thiện hồ sơ thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại đơn vị.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Xí nghiệp khai thác đá Bình Thuận.​​​​​​​

        - Phụ trách: Đ/c Trần Văn Thọ - Giám đốc Xí nghiệp.​​​​​​​

 

13. Chăm sóc khách hàng mua Than đá khu vực miền Tây.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Các khách hàng.​​​​​​​

        - Phụ trách: Đ/c Nguyễn Ngọc Hải - Nhân viên kinh doanh Phòng Kế hoạch.​​​​​​​

 

14. Theo dõi hoạt động của Camera tại các đơn vị.

        - Thời gian: 07h30 đến 17h00.

        - Địa điểm: Văn Phòng công ty.

        - Phụ trách: Đ/c Nguyễn Đức Ba - Nhân viên Phòng Chính trị.

 

 

 

 

               

hình ảnh sự kiện

Đ/c Đại úy Trần Xuân Vạn - Giám đốc Công ty tặng quà cho Hội phụ nữ cơ sở Công ty nhân dịp kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017)

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quân - Bí thư Đảng ủy Công ty tặng quà cho Cán bộ, Hội viên phụ nữ Công ty nhân dịp kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017)

Đ/c Lê Thị Hiền - Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở Công ty phát biểu nhân dịp Lãnh đạo, Chỉ huy Công ty tặng quà kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017)

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quân - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tuyên bố lý do và điều hành tặng hoa, tặng quà cho các đồng chí Cán bộ nghỉ chờ hưu năm 2017

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu trong buổi Gặp mặt các đồng chí Cán bộ nghỉ chờ hưu năm 2017

Đ/c Đại tá Đỗ Văn Thơ - Nguyên thành viên HĐTV Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng phát biểu trong buổi Gặp mặt các đồng chí Cán bộ nghỉ chờ hưu năm 2017 của Công ty

Đ/c Thượng tá Lê Văn Huấn - Nguyên Phó giám đốc Công ty phát biểu trong buổi Gặp mặt các đồng chí Cán bộ nghỉ chờ hưu năm 2017

Lãnh đạo, chỉ huy Công ty và cán bộ các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Cán bộ nghỉ chờ hưu năm 2017

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quân - Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị Đảng ủy kiểm điểm năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quân - Bí thư Đảng ủy Công ty kết luận trong Hội nghị Đảng ủy kiểm điểm năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Lãnh đạo, chỉ huy Công ty chụp hình lưu niệm với cán bộ, Hội viên phụ nữ trong Đại hội phụ nữ cơ sở Công ty Lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lãnh đạo, chỉ huy Công ty và đại diện các cơ quan, đơn vị chụp hình lưu niệm với cán bộ, Hội viên phụ nữ trong Đại hội phụ nữ cơ sở Công ty Lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV, CN UBKT Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TCT 319 phát biếu trong Hội nghị kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng năm 2017 đối với Đảng bộ Công ty

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quân - Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong Hội nghị Đảng ủy Công ty tự kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng năm 2017

Đại tá Nguyễn Văn Quân - Bí thư Đảng ủy Công ty kết luận trong Hội nghị Đảng ủy Công ty tự kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng năm 2017

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV, Phó Tổng giám đốc TCT 319 trao Quyết định, gắn quân hàm cho các đồng chí QNCN được phong, thăng quân hàm năm 2017 các đơn vị phía Nam

Đ/c Trung tá Hoàng Thế Hùng - Phó giám đốc Công ty phát biểu trong Hội nghị của Tổng công ty trao Quyết định phong, thăng quân hàm năm 2017 cho QNCN của các đơn vị phía Nam

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty

Đ/c Đại úy Trần Xuân Vạn - Giám đốc Công ty trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017

Các đồng chí cán bộ cơ quan, đơn vị phát biểu ý kiến tham luận trong Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty

Các đồng chí cán bộ cơ quan, đơn vị phát biểu ý kiến tham luận trong Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty

Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty 319 và Lãnh đạo, chỉ huy Công ty cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quân - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua Quyết thắng Công ty giai đoạn 2012 - 2017

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty 319 phát biểu chỉ đạo trong Đại hội Thi đua Quyết thắng Công ty giai đoạn 2012 - 2017

Đ/c Đại úy Trần Xuân Vạn - Giám đốc Công ty báo cáo điển hình tiên tiến trong Đại hội Thi đua Quyết thắng Công ty giai đoạn 2012 - 2017

Đ/c Đại tá Lê Văn Huấn - Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng báo cáo điển hình tiên tiến trong Đại hội Thi đua Quyết thắng Công ty giai đoạn 2012 - 2017

Đ/c Lê Thị Hiền - Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở phát biểu tham luận trong Đại hội Thi đua Quyết thắng Công ty giai đoạn 2012 - 2017

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty 319 phát biểu chỉ đạo trong Đại hội Thi đua Quyết thắng Công ty giai đoạn 2012 - 2017

Đ/c Trung tá Hoàng Thế Hùng - Phó giám đốc Công ty phát biểu tham luận trong Đại hội Thi đua Quyết thắng Công ty giai đoạn 2012 - 2017

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quân - Bí thư Đảng ủy đọc thư của Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017 gửi cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng giám đốc trao Bằng khen của Tổng công ty cho Công ty và Đ/c Trần Xuân Vạn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng giám đốc Tổng công ty 319 chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo, chỉ huy Công ty trong Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Đ/c Đại úy Trần Xuân Vạn - Giám đốc Công ty trao tặng Giấy cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Đ/c Đại úy Trần Xuân Vạn - Giám đốc Công ty trao tặng Giấy cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quân - Bí thư Đảng ủy trao tặng Giấy cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và có thành tích trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017