CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN THAN ĐÔNG BẮC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN THAN ĐÔNG BẮC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN THAN ĐÔNG BẮC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN THAN ĐÔNG BẮC

Tin Tức

Công ty CPĐT Khoáng sản Than - Đông Bắc tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày Đăng : 25/11/2016 - 4:30 PM
CÔNG TY CPĐT KHOÁNG SẢN - THAN ĐÔNG BẮC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020 VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

             Chấp hành Chỉ thị số 85 và Kế hoạch số 86 ngày 04/09/2014 của Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty 319 về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương và chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội, ngày 23 tháng 4 năm 2015 Đảng bộ Công ty CPĐT Khoáng sản - Than Đông Bắc đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội Đảng bộ Công ty là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, tiếp tục xây dựng, vun đắp niềm tin đối với Đảng, với chế độ, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ Công ty; từ đó xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD. Kết quả Đại hội là tiền đề quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng đại diện các cơ quan, đơn vị Tổng công ty 319 đã tới dự và chỉ đạo.

 

 

Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty 319

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty hoàn thành cơ bản, toàn diện nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công ty có bước phát triển vượt bậc về cơ cấu tổ chức, biên chế; từ lĩnh vực kinh doanh Than thương mại, Công ty đã mở rộng đầu tư sang lĩnh vực khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản và sản xuất bao bì. Chất lượng chính trị, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ được nâng lên, sự đoàn kết thống nhất, dân chủ được phát huy, tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, CNV, người lao động ổn định, yên tâm gắn bó xây dựng Công ty. Kết hợp tốt phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn đóng quân. Năm 2011 Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2012 được Bộ Công thương bình chọn là một trong "500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam", năm 2014 được Báo Lao động vinh danh là một trong 85 "Doanh nghiệp vì người lao động".

Về phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng hội đã thông qua và quyết nghị nhiều chủ trương, biện pháp, mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng. Đó là tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo phát huy thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh Than thương mại và khai thác, chế biến khoáng sản; tìm kiếm thị trường để phát triển mở rộng kinh doanh thương mại sang một số lĩnh vực khác khi có đủ các điều kiện khả thi. Phấn đấu doanh thu tăng trưởng từ 15% đến 20%/năm, lợi nhuận tăng trưởng từ 10% đến 15%/năm. Lương bình quân tăng từ 20% - 40% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Xây dựng đơn vị VMTD, Đảng bộ Công ty đạt TSVM, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, tích cực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động trong Công ty và khẳng định việc mở rộng đầu tư của Công ty sang lĩnh vực khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản là đúng hướng. Đồng thời đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã phát biểu chỉ đạo định hướng những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Công ty.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 5 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 7 đồng chí. Sau một ngày làm khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Công ty CPĐT Khoáng sản - Than Đông Bắc đã hoàn thành nội dung, chương trình và thành công tốt đẹp.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, ngày 08 tháng 5 năm 2015 Công ty CPĐT Khoáng sản - Than Đông Bắc đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đồng chí Đại tá Đỗ Văn Thơ - Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng thành viên cùng đại diện các cơ quan Tổng công ty 319 đã tới dự và chỉ đạo.

Trong năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn nhất là khó khăn về nguồn vốn cho hoạt động SXKD, nhưng với sự đoàn kết thống nhất cao, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ, CNV, người lao động trong  Công ty và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành cơ bản và toàn diện các nội dung chỉ tiêu, mục tiêu Kế hoạch SXKD. Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đề ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn, từng bước nâng cao năng suất và hiệu quả trong SXKD. Công tác xây dựng đơn vị VMTD được duy trì nghiêm túc, có nền nếp tốt. Công ty đã có bước phát triển vững chắc, tổng doanh thu đạt 160,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 419,3% so với kế hoạch để ra; bảo đảm lương bình quân gần 7.000.000 đồng/người/tháng. Công ty đã chuyển nhượng thành công ba dự án, đồng thời tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp tái cơ cấu về tài chính theo đúng chủ trương đã được Tổng công ty 319 chấp thuận.

 

 

Đ/c Đại tá Đỗ Văn Thơ - Đảng ủy viên, Thành viên HĐTV Tổng công ty 319

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2015

Năm 2015 Công ty xác định làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp và công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, 100% cán bộ, CNV, người lao động an tâm công tác, gắn bó với Công ty, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy thế mạnh là kinh doanh Than thương mại và khai thác, chế biến khoáng sản. Nắm chắc thị trường, phát triển mở rộng kinh doanh sang một số lĩnh vực thương mại khác. Phấn đấu vượt chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, lương bình quân đạt gần 8.000.000 đồng/người/tháng; khôngngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNV, người lao động trong Công ty. Đồng thời trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đã bầu bổ sung Chủ tịch và thành viên HĐQT khóa mới.

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CPĐT Khoáng sản - Than Đông Bắc, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

* Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

 

 

 

 

 

* Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2015:

 

 

 

 

 

 Bài viết liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline

0342 925 925

Trưởng phòng

0342 925 925

Trưởng phòng

0982 782 279

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Video - CLIP