Công ty trao Quyết định nâng bậc lương cho các đồng chí Cán bộ, nhân viên của Công ty năm 2015

Công ty trao Quyết định nâng bậc lương cho các đồng chí Cán bộ, nhân viên của Công ty năm 2015

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline

0342 925 925

Trưởng phòng

0342 925 925

Trưởng phòng

0982 782 279

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Video - CLIP

Zalo
Hotline